Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка – це великий історико-біологічний комплекс у центрі Києва. Це  одне з улюблених місць відпочинку городян і туристів. Цьому сприяє унікальна структура саду. За задумом засновників, комплекс повинен був відображати широту природи України і всієї Євразії. Ідея заснувати ботанічний сад виникла осінню 1918 року, коли була створена Національна академія наук. Проект був успішно реалізований.

Гірський сад

Ботанічний сад входить до природно-заповідного фонду України і є об'єктом комплексної охорони, належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави.

Одним із головних завдань ботанічного саду є проведення досліджень у галузі охорони природи, створення бази для збереження генофонду рослин і всього біологічного різноманіття, а також просвітницька діяльність з питань екології та використання рослин.

За різноманітністю колекцій живих рослин, масштабами території, рівнем наукових досліджень, займає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи.

Рослини гірського саду

Ботанічний сад ім. Миколи Гришка нараховує у своїй колекції близько 11180 видів рослин і займає площу в 117 га.

На ділянці зростає 150 видів рідкісних і зникаючих рослин, 100 з яких занесено до Червоної книги України. Основний напрямок досліджень – вивчення онтогенезу, зокрема репродуктивного процесу, питань прискореного вегетативного і насіннєвого розмноження. Значна увага приділяється репатріації рослин в природні умови для відновлення порушених популяцій до нормального стану.

Окрему увагу заслуговує комплекс оранжереї, де представлені тропічні, субтропічні, пустельні рослини. В оранжереї відтворенні всі умови тих регіонів, звідки беруться ці рослини. Загальна площа оранжерейного комплексу становить понад 2 000 кв.м.

Оранжерейний комплекс

Також на території заснований "Едемський сад" - павільйон з екзотичними рослинами та тваринами.

Національний ботанічний сад складається з 8 наукових від­ділів та 2 лабораторій, які проводять дослідження з проблем інтродукції та акліматизації рослин, збереження генофонду ендемічних, реліктових, рідкісних та зникаючих видів, селекції квітниково-декоративних, плодових, овочевих та кормових культур, біотехнології, медичної ботаніки, фітодизайну, хімічної взаємодії рослин.

На алеї сакур

Унікальні колекції рослин з різних ботаніко-географічних регіонів світу, зібрані в Саду, є надійною базою для створення но­вих культур та гібридів і подальшого роз­витку селекційних досліджень.

НБС є провідною науково-дослідною установою в Україні в галузі інтродукції та акліматизації рослин і одним з 12 найбільших ботанічних садів світу.

Алея сакур навесні

НБС очолює Раду ботанічних садів та дендропарків України, координує їх діяльність, готує нау­кові кадри з ботаніки, екології та фізіології рослин для університетів і ботанічних уста­нов України. В науковій, науково-органі­заційній та культурно-просвітницькій ді­яльності НБС досяг найвищих показників серед вітчизняних ботанічних садів щодо мобілізації та використання рослинних ресурсів нашої країни і світу, збереження різноманіття рослин, розвитку зеленого будівництва і сільського господарства, під­вищення ботанічної та екологічної культу­ри широких верств населення.

дерева з Японії

У Національному ботанічному саду ім.М.М.Гришка  створено уні­кальні  ко­лекції квітниково-декоративних, лікарсь­ких, плодових, овочевих, пряно-ароматичних, кормових і технічних рослин з усіх ботаніко-географічних регіонів світу, які нара­ховують понад 10 тисяч видів, форм і сортів. Ці величезні колекції мають надзвичайно важливе наукове та економічне значення. Зокрема в Саду зібрана найкра­ща у світі колекція форм кизилу справжнь­ого, найбільша в Східній Європі колекція дуба, клена, липи, берези, горіха, бузку, ди­корослих плодових рослин.

Корейський дворик

Особливу цінність становить колекційний фонд тропічних і субтропічних рослин.
Єдина в Україні колекція квітникових рослин відкритого ґрунту (4000 видів і сортів), в якій представлено всі гру­пи квітникових культур – колекції астильби, гіацинтів, гладіолуса, жоржини, лілії, півників, півонії, тюльпанів, хризантеми, айстри, канни, газонні та декоративні трави.

Цвіт сакури

Також коли приходить весна, то  в саду зростає близько 10 видів магнолій. До родини магнолієвих належить і тюльпанне дерево. Сад магнолій створено в 1966р. Він розташований в затишному місці ботанічного саду - його південній частині. Вибір місця не випадковий, так як магнолії не байдужі до тепла і затишку.

Між садом магнолій і ділянкою розоцвітих зростають рідкісні рослини, переважно теплолюбні: стиракс, птеростиракс щетинистий, ідезія, абелія щитковидна, багрянник японський та інші.

Іонинський монастир у ботанічнім саді

Є дуже багато причин, аби відвідати Ботанічний сад ім. Миколи Гришка. Одні з них - це побачити багатство рослинного світу в одному місці на власні очі, не пропустити цвітіння бузку, магнолії і багатьох інших цікавих і гарних рослин, відчути багатство ароматів природи, побути у тиші і насолодитися красою природи, побачити екзотичний світ тропіків і субтропіків в оранжереях і таке інше.